Оборотно бельо:

Динамичната и променеща се икономическа среда,засягаща и сферата на туризма,предполага минимум застраховане. Поради тази причина,ние, в услуга на нашите клиенти, разполагаме със собствено бельо. Бихме ви съдействали,в рамките на нашего сътрудничество, като допълним или изцяло доставим за вашите нужди оборотно бельо.